Bemutatkozik a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Az 1980-tól működő Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Baranya megye és Pécs városának  ellátásáért felel.
A 45 ágyas osztályhoz  22 fős Nappali Kórházi ellátás és egy nagy forgalmú járóbetegeket ellátó Szakrendelés kapcsolódik.

Az osztályon szakorvosok, szakpszichológusok mellett szakorvos jelöltek és szociális munkás is dolgozik.

Kórházunk gyógytornászai segítik munkánkat.
Önkénteseink értékes segítségére hosszútávon számítunk.

A minimum követelményeknek megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezünk

Kórházunk rehabilitációs osztályai egy Európa Uniós pályázat keretében felújításra kerültek, így XXI. századi feltételeknek megfelelő körülmények várják a betegeket A páciensek  5 ágyas kórtermekben vannak elhelyezve .Osztályunkon közösségi terek vannak kialakítva. A terápiás foglalkozások céljára csoport szoba, egyéni terápiás munkahelyek valamint hangulatos, jól felszerelt foglalkoztató műhelyek vannak.(varroda, könyvkötészet, kerámia műhely, kertészet )
Az osztály szép természeti környezetben,parkkal van körülvéve, ahol sportolási lehetőségek  vannak.

Beutalás

A beutalást kezdeményezheti a páciens maga, a családtagja, a gondozó, vagy kezelő orvosa. A leendő pácienseket és hozzátartozóikat a felvételt megelőző felvételi interjúra várjuk, a kölcsönös megismerkedés, célok, elvárások, lehetőségek egyeztetése céljából.

Betegeink csak önkéntesen, saját akaratukkal egyezően tartózkodhatnak az osztályon.

Kiket várunk?

Olyan pszichiátriai betegséggel élőket, elsősorban a pszichózis formakörből, akiknek a betegségük nehezítik a munkahelyi, a családi beilleszkedést. A sorozatos egyensúly vesztés  gyakori kórházi felvételt tesz szükségessé. Akik képesek hinni abban, hogy felépülésük saját erőfeszítéssel szakmai vezetéssel sorsfordítóan megtörténhet.

Terápiás beavatkozások

Az osztályon minden páciensnek személyes terapeutája van, aki felel a páciens fejlődéséért .A páciens érkezésekor terápiás terv készül, amely találkozik a beteg elképzelésével, vállalásával. Ez szakmai protokollok mentén kialakított terápiás beavatkozási sor .A gyógyszeres terápián túl  egyéni és csoport pszichoterápiás, szocioterápiás és készségfejlesztő foglalkozásokat jelent.  A terápia időhatárolt, rendszeres kontrollok mentén történik.
Tekintettel arra, hogy a betegség sok tanulási folyamatot akaszt meg, képzési lehetőségeket biztosítunk (önellátástól a speciális ismeretekig) Mindez a foglalkozás terápiák keretében történik. Például háztartási ismeretek és számítástechnikai tanfolyamok.
A pszichoedukációs csoportban betegségéről szerezhet ismereteket, ez a remisszió fenntartását segíti.
Antistigma programjaink során a megbélyegzésük kivédése, önbecsülésük megtartása a cél.
A szabadidő strukturálásának segítéséhez rendszeres kultúrprogramok, sportversenyek és a városban szervezett szabadidő programok vannak ( történelmi séták, múzeum látogatások ..)A városi rendezvényeken több alkalommal  bemutatkozás céljával vettünk részt, bemutatva, hogy értékesek vagyunk.”

Küldetésünk

A pszichoterápiás módszerű, a pszichiátriai betegek gyógyításában és társadalmi reintegrációjában elköteleződött team olyan osztályt működtet, ahol a felépülés értékként való kezelése meghatározó. Tudjuk, hogy a pszichiátriai betegséggel élő ember értéket hordoz, ezért a közösségeknek fontos tagja.
A pácienseink emberi méltóságának tiszteletben tartásával elvárjuk a felépülésben az aktív szerepvállalásukat. Úgy gondoljuk, hogy felelősséget vállalva sorsukat pozitív irányba fordíthatják.

A közösségi szemléletű osztályon az alkalmazkodás és beilleszkedés tanulása, segítése, a pozitív emberi kapcsolatok teremtésének lehetősége, a saját élmény szintű tapasztalásokkal olyan változások érhetőek el amelyek adataink szerint tartósak, sok esetben sorsfordítóak.
Hisszük, hogy módszerünk alkalmas a betegek felépülésére, társadalmi reintegrációjára. A költséges szociális otthoni ellátás elkerülésére,a fenyegető hajléktalanság , vagy a legnagyobb kockázat a szuicidium  megelőzésére.

Munkánk során szerzett tapasztalatainkról  tudományos konferenciákon, szaklapokban számoltunk be. Tankönyv fejezetek ismertetik módszerünket. Hivatkoznak gyakorlatunkra.
Osztályunk szakorvosképzésre akkreditált, pszichológus hallgatók klinikai gyakorlati helye.

Dr. Bender Zsuzsanna
osztályvezető főorvos

 

Vámos Magdolna
főnővér

 

Elérhetőségünk

7900 Szigetvár Szent István ltp.7
Tel: munkaidőben 73/ 500-534
E-mail: szigetvar.pszichirehab@pte.hu