Dr. Tőkés-Füzesi Margit

BEMUTATKOZÁS: Dr. Tőkés-Füzesi Margit

Mb. Laboratóriumvezető

MB. LABORATÓRIUMVEZETŐ

1989-ben szerzett orvosi diplomát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvos Karán.

Az egyetem elvégzése után 1989 és 1992 között gyakorló orvosként a Marosvásárhelyi Szemészeti Klinikán dolgozott. 1993-tól 1997-ig intézeti gyakornok a POTE Közegészségtani Intézetében (ma PTE ÁOK Népegészségtani Intézet).

1997-től a POTE Klinikai Kémia Intézetében (ma PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet) kezdett el dolgozni gyakornokként majd egyetemi tanársegédként. 2001-ben szerzett szakvizsgát klinikai laboratóriumi vizsgálatokból.

Szakterülete a hematológiai, véralvadás és speciális véralvadás valamint immunológiai vizsgálatok. Ezen területek részlegvezetője jelenleg is.

2009 óta a Szigetvári Kórház Laboratóriumának megbízott vezetője.

2008-tól egyéni felkészülőként vesz részt PhD képzésben, kutatási témája a mikropartikulumok áramlási citometriás mérésének bevezetése és vizsgálata különböző kórképekben.

Szakterületén számos külföldi továbbképzésen vett részt.

Tudományos és rutin munkájából számos hazai és nemzetközi kongresszuson tartott előadást, közölt publikációt impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratokban és írt angol és magyar nyelvű könyvfejezetet.

Részt vesz oktatóként a posztgraduális orvosképzésben, a laboratóriumi szakorvosjelöltek és klinikai biokémikusok oktatásában és gyakorlati szakvizsgáztatásában valamint a laboratóriumi analitikus és a klinikai laboratóriumi kutató MsC szakos hallgatók gyakorlati és elméleti képzésében.

Több szakdolgozat témavezetője. Tagja a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak.

Meggyőződése szerint: ,,Az emberi szervezet 1014-en élő sejt társadalma. A belőle nyert minták laboratóriumi vizsgálatával egy kulcslyukon keresztül kaphatunk betekintést arra vonatkozóan, hogy minden rendben van-e, hogy érzik magukat ott bent.”