Dr. Györkös Györgyi

BEMUTATKOZÁS: Dr. Györkös Györgyi

Szakorvos

MENTÁLHYGIÉNÉS SZAKRENDELŐ ÉS GONDOZÓ

1974-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 1975-ig gyakornokként a Bajai Gyermek Kórházban dolgozott.
1975-1982 között a POTE Egészségügyi Szervezéstan Intézetében oktatásban, tudományos munkában vett részt.
1979-ben Társadalom Orvostan és Egészségügyi Szervezés szakképesítést szerzett, Egyetemi tanársegédnek nevezték ki.
1980-ban fejezte be tanulmányait Budapesten az ELTE Szociológia szakán.
1982-ben a Szigetvári Kórház Pszichiátria Osztályán helyezkedett el. Pszichiátria szakképesítést Budapesten 1986-ban szerzett.
1987-1988 WHO Ösztöndíjasként Moszkvában vett részt tanulmányúton. Orosz-angol nyelvű Egészségügy Szakértője cím viselésére jogosító diplomát kapott. Diploma munkáját depresszio és suicidium összefüggései témakörből készítette el.
1987 és 1989 évben Szociális és Egészségügyi Minisztériumi kitüntetésekben részesült.
1993-ban Pszichoterápia képesítő vizsgát, 1994-ben Pszichoterápia szakvizsgát, (módszerspecifikus egyéni dinamikus pszichoterápia módszerspecifikus vizsgát), 2000-ben Addiktológus szakorvosi képesítéseket szerezte meg.
Szigetvári Kórházban Főorvosként 1986-tól tevékenykedik, 1987 január 1.-től szervezte meg a Pszichiátriai járóbeteg szakellátást és gondozót.
Tagja a Pszichiátria, Szociológiai, Pszichoterápiás Társaságoknak.
33 publikációja jelent meg a betegségek morbilitása, depresszio, suicidium témakörökben.
Tudományos tevékenységei során számos hazai, külföldi kongresszuson tartott előadásokat.
Munkahelyén 70000 lakos gyógyító, megelőző pszichiátriai ellátását végzi munkatársaival, jelenleg is.