A szerv által alapított közalapítványok nincsenek.