Foglalkoztatottak:

Létszámadatok 2016. december 31.-én:

Összlétszám (fő) 451
– ebből részmunkaidős 58
– ebből teljes munkaidős 393

Orvos: 31 fő
Szakdolgozó: 370 fő
Kiszolgáló személyzet: 82 fő

 

Orvosok megoszlása foglalkoztatás jellege szerint:

Alkalmazott: 31 fő
Közreműködő/megbízott: 50 fő

 

Alkalmazott orvosok megoszlása a munkaidő típusa szerint:

Teljes munkaidős: 29 fő
Részmunkaidős: 2 fő

 

Szakszemélyzet megoszlása végezettség szerint:

Felsőfokú végzettséggel rendelkező: 75 fő
Középfokú végzettséggel rendelkező: 223 fő

 

Kiszolgáló személyzet részletezése:

 

Gazdasági személyzet: 13 fő
Műszaki személyzet: 21 fő
Egyéb központi személyzet: 50 fő

 

Éves költségvetések

2016

2017

Számviteli beszámolók

Független könyvvizsgálói jelentés