Az Intézmény legjelentősebb kiadási tétele a személyi jellegű kifizetések és járulékok. Eredeti előirányzatként 1.376.300.000 Ft lett meghatározva, ez a költségvetés közel 59%-a. A módosított előirányzat 1.511.247.000 Ft-ra változott, melyből 1.509.245.050 Ft valósult meg.

A feladatteljesítéssel kapcsolatban a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások. Eredeti előirányzata 368.264.000 Ft-ban lett meghatározva, mely év közben 461.436.832 Ft-ra lett módosítva. A módosított előirányzatból 473.465.633 Ft. valósult meg.

Intézményünk nem rendelkezett 2016-ban azonosítás alatt álló kiadással, illetve bevétellel.
Kormányzati hatáskörben 36.485.000 Ft-tal emelkedtek meg előirányzataink, mely a 2015. évi bérkompenzáció összege volt.
Intézményi hatáskörben a Működési célú támogatások államháztartáson belülről és az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatok kerültek megemelésre 708.231.322 Ft összeggel.
Intézményünk eredeti előirányzata mindösszesen 2.334.200.000 Ft volt, 3.078.916.322 Ft-ra emelkedett. Bevételi oldalon a módosított előirányzatokból 3.234.950.924 Ft teljesült, kiadási oldalon pedig 3.204.994.927 Ft.